Värmeatervinning

 

 

Ventilationssystemet utförs med värmeväxlare som minskar energiförbrukningen. Värmeväxlaren är inbyggd i aggregathölje med motor och remdrift. 75% verkningsgrad