Kombibox

Kombiboxen är utformad för hel- och dellackering av lastbilar, personbilar, skåpbilar, utrustning och detaljer.
Det är en kombinerad sprut- och torkbox som kan skräddarsys efter era önskemål och behov.

Kombiboxen har isolerade väggar och tak utförda av profilknäckta byggelement med förzinkad stålplåt på båda sidor. Konstruktionen är synnerligen gedigen och boxen är lätt att rengöra tack vare de släta ytorna på såväl in- som utsidan. Boxkonstruktionens moduluppbyggnad medför även att boxen kan “skräddarsys” för att passa in i befintliga lokaler och utföras med portar, fönsterpartier och gångdörrar enligt önskemål.
Ventilationssystemet utförs med värmeväxlare som minskar energiförbrukningen. Växlaren är en roterande värmeväxlare med hög verkningsgrad (80%).
Kombiboxen har ett filtertak som täcker hela takytan och därmed elimineras risken för turbulens under sprutmomentet. Filtertaket består av ett fast ramverk med tätningsanordningar för 2 stycken filtermattor.Filterbyte sker från boxens gavel genom öppningsbara luckor. Filtermattorna som levereras i rullar matas in i ramverket med en vinsch. Ett enkelt förfarande som en man klarar på kort tid. Filtermattans tätning mot ramverket är perfekt.

Sidutsug med utsugskanaler och färgfällor placerade vertikalt, längs boxens båda långsidor

Upphöjd golvkonstruktion med golvutsug. Färgfällorna är placerade under gallerdurk. Bygghöjd 270 mm. Golvkonstruktionen är anpassad för nedfällt lyftbord.

Golvutsug med helt gallergolv. Färgfällorna är placerade under gallerdurk. Placerade vertikalt eller horisontellt beroende på möjligt gropdjup 500-1200 mm. Golvkonstruktionen är anpassad för nedfällt eller nedsänkbart lyftbord.

Boxen är utförd med ett integrerat blåssystem. Frekvensstyrda fläktar suger luft i filterplenum, Fyra blåsdon är infällda i boxens vägg och öppnas vid drift. Riktning av donen ställs in på manöverpanelen, efter inställd tid stänger blåsdonen.

Värmeåtervinning. Ventilationssystemet utförs med värmeväxlare som minskar energiförbrukningen. Roterande värmeväxlare vilken ger högre återvinning av värme (74%).

För uppvärmning kan man använda att antal olika värmekällor.
O. Oljepanna
V. Varmvattenbatteri
E. Elbatteri
G. Gaseldning

 
img_0603 Modell 1970 std_0593 stb_0591 img_0602 img_0600 img_0588 img_0566 img_0523 img_0522 img_0516 img_0503 Modell 2010