Filter

Paint Pocket

3-dimentionell syntetisk färgfälla med hög verkningsgrad (99,84%)
Filtret levereras formatklippt eller i rulle.
(Läs mer)

LA-200

Finfiltermedia speciellt framtaget för sprutboxar och med progressivt uppbyggt fibermaterial vilket är termiskt bundet och impregnerat med en adhesiv. Filtret levereras formatklippt efter önskemål.

PB-29

Grundfiltermedia med progressivt uppbyggt fibermaterial vilket är termiskt bundet. Filtret levereras formatklippt eller i rulle

Färgfälla Paint Stop G2 – 50 mm

Högvärdig glasfiberväv med progressivt uppbyggt glasfibermaterial. Filtret levereras formatklippt eller i rulle

Färgfälla typ V-90

Andreafilter med dubbla häftade sträckband vilka ger rätt vinklar mellan främre och bakre filterlager samt rätt luftgenomströmning genom filtret och hög uppsamlingsförmåga (20kg /m2). Filtret levereras i längder om 9.2m med totalt 240 st veckningar. Önskad längd skäres med kniv. Filtrets bredd är 900mm men kan sågas till andra mått.

Påsfilter Hi-Flo® F5-F9

Luftfilter med stor effektiv yta. Idealisk för ventilations- och klimatapplikationer.
Unikt glasfibermedia som bibehåller den specificerade verkningsgraden under filtrets hela livslängd. Konstruktionen är optimerad för att ge ett lågt tryckfall under filtrets hela livslängd.

Påsfilter Hi-Cap G3

Filter med stor effektiv yta och medelhög verkningsgrad. För säker och effektiv filtrering i industrimiljöer med hög förekomst av stoft.Stor filterarea som ger lägsta möjliga tryckfall och längsta möjliga livslängd. Stabil ramkonstruktion av stål med Syntetiskt filtermedia.