Tryckluft

 

 

En tryckluftsanläggning för en lackverkstad är inte komplett om inte luften från kompressorn filtrerats från partiklar, vatten och eventuella oljerester.

  • Filter – Avskiljer vatten och partiklar ned till 5 mikron
  • Regulator – Reglerar trycket till konstant värde
  • Filterregulator – Samma egenskaper som filter och regulator i kombination.