Lågtryckspaket LP7

 

 

Kompletta utrustningar – Industripaket

  • Pump: DPS90 membranpump, 10 l/min, för lösningsmedelsburna färger. Levereras koplett på ställning med sugslang, försett med färgfilter, regulatorer och uttagsfilter.
  • Pistol: 1 st AZ10 SP AV diam.0,8-2.5 mm
  • Slangset: Lågtryck, 6 mm, 2 m