IR Båge

IR-bågen är designad för att värming av bilar med maximal höjd på 175 cm och bredd på 205 cm till en temperatur av maximalt ca. 120°C.

IR-bågen är normalt monterad från taket i en sprutbox och styrs av operatören via en touch display.

IR värmarna är monterade på aluminiumplåtar, som är spända i en utprovad parabel runt bilen. För värmning av bilens bakdel och främre del sitter IR-rör också monterade i IR-robotens hörn och tak vinklade 45° mot bilen.

IR-bågen är uppbyggd av en självbärande plåtkonstruktion med utförande efter inbyggda komponenter, funktioner och hållfasthet.

 

IR-bågen kan monteras i kombibox, torkbox och sprutbox.