Automatik

Varvtalsreglering. Utrustningen är kompletterad med frekvensomformare för varvtalsreglering av till- och frånluftfläkt. Denna medför att man kan välja olika fallhastigheter i boxen (0,1-0,25 m/s), beroende av arbetets art och vad färgmaterialet kräver. Start och stopp av fläktar sker även extra mjukt. På manöverskåpet monteras en omkopplare som medför att ventilationen minskar efter en inställbar tid. Rätt använd medför denna utrustning en stor energibesparing.

 

Automatisk tryckreglering.
Frekvensomformaren för frånluftfläkten reglerar hela tiden varvtalet så att ett konstant övertryck erhålles i boxen. Tryckregleringen kompenserar hela tiden för ökat tryckfall över färgfällorna. Med tryckregleringen kan övertrycket hållas vid en mycket lägre nivå än vad som är brukligt vid manuell spjällreglering. Tryckregleringen är förreglad över boxens dörrar, så att frånluftfläkten låser sitt varvtal när port är öppen. Vid växling mellan sprutmoment och torkmoment medför tryckregleringen att övergången går snabbare med kortare torktid som följd.