Br. Bourghardt, Baltic Rim Sia, Liepaja, Lettland. Sprut- och torkbox, Tac-Rag

 

 

Sprutbox LA502-F-G-V-X

  • Utformad för produktionsmålning av plastdetaljer
  • En kvalitetsprodukt med många tekniska nyheter och funktioner som förbättrar arbetsmiljön och underlättar skötsel och underhåll.

Golvutsug
Vattenvärme

 

Teknisk data Sprutbox inv. utv.
Dim: Längd 8000 mm 8150 mm
Bredd 4000 mm 4150 mm
Höjd 3200 mm 4000 mm
Fallhastighet 0,22 m/s
Luftflöde 25.000 m3/h

 

 

Torkbox LA-524-F-V-X

  • Utformad torkning av lack på plastdetaljer

 

Teknisk data Sprutbox inv. utv.
Dim: Längd 22.00 mm 22.100 mm
Bredd 3.200 mm 3.600 mm
Höjd 3.200 mm 3.600 mm
Torktemperatur 60-70°C
Cirkulationsflöde 26.000 m3/h

 

 

Tac-Rag Zon LA502-F-G-V-X

  • Utformad för avtorkning och tvättning av plastdetaljer

 

Teknisk data Sprutbox inv. utv.
Dim: Längd 7.000 mm 7.150 mm
Bredd 4.000 mm 4.150 mm
Höjd 3.200 mm 4.000 mm
Fallhastighet 0,22 m/s
Luftflöde 20.000 m3/h