Projektering av anläggningar

 

 

Vi hjälper er att planera en ny eller uppdatera en nuvarande lackverkstad.

 

Vi samarbetar med dig som kund för att komma fram till den bästa lösningen för just din anläggning.

 

För att kunna planera en lackverkstad har vi några grundläggande frågor:

  • Hur stor produktionsvolym behövs?
  • Hur många och vilken typ av utrustning och arbetsplatser behövs?
  • Var i verkstaden ska arbetsplatserna vara belägna?
  • Hur stora utrymmen behövs?

Vi projekterar och levererar målningsanläggningar och utrustning för bilindustrin och skadeverkstäder inom och utom Sverige. Las mer...