Allmänventilation

Ventilation är luftcirkulation i byggandet av inomhus-och utomhusmiljöer. Rätt utformade och underhållna ventilationssystem ger ren, frisk luft och trevliga boende- och arbetsmiljö. Ventilerade blir samt fukt, lukt och damm.

Vi bygger dina önskemål och kapaciteten hos ventilationssystem. Vi använder alltid material av hög kvalitet i byggandet.

 

Vi projekterar och levererar målningsanläggningar och utrustning för bilindustrin och skadeverkstäder inom och utom Sverige. Las mer...