Torkbox

 

 

Torkbox är utformad för torkning av lack på personbilar och detaljer.

 

Torksystemet är baserat på cirkulerande varmluft vilket är en beprövad metod för jämn och snabb torkning av lacken på alla delar av föremålet. Den uppvärmda luften tillföres boxen genom filtertaket. Luften tages i retur genom en returluftkanal med filter och spjäll och ledes in i varmluftsaggregatet där erforderlig temperaturhöjning sker varefter den åter tillföres boxen.
För bortförande av lösningsmedel tillföres systemet en viss mängd ny luft och motsvarande luftmängd bortförs genom frånluftsystemet.

 

Torksystem består av spjälldel, filterdel, fläktdel (sammanbyggda med värmeväxlare) och värmeelement (vattenvärme, elvärme, oljebrännare eller gasvärme) till en enhet.

 

Välj från listan nedan eller kom med egna önskemål.

 

  • Torkboxar med IR Båge eller konvektionsvärme
  • Torkbox med vändskiva
  • Dubbel Torkbox
  • Torkbox med conveyor
  • Detaljtorkbox

 

 

 

Referenser:

Vi projekterar och levererar målningsanläggningar och utrustning för bilindustrin och skadeverkstäder inom och utom Sverige. Las mer...